Wychowanie w Rodzinie, T. 9

Na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu
Chłopska rodzina w izbie autorstwa August Ludwig Most
Projekt okładki: Artur Busz

Spis artykułów: 
TytułWychowanie w Rodzinie, T. 9
Publication TypeCzasopismo / Journal
Rok / Year2014
T.9
ISSN2082-9019
e-ISSN2300-5866
Słowa kluczowedzieci, historia wychowania, rodzina, wychowanie
Abstrakt / Abstract

Wychowanie w rodzinie to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71543