RADA NAUKOWA

Marija BARKAUSKEITE, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

Folco CIMAGALLI, - Dipartimento di Scienze Umane;  Libera Univerista Maria Ss. Assunta in Rome

Ahmet ECIRLI,- Academia Romana

Inese JURGENA, Riga Thatcher and Educational Management Academy

Marie MAREČKOVA, Uniwersytet im. Masaryka w Brnie

Bożena MATYJAS,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jacek MAZURKIEWICZ, Uniwersytet Zielonogórski

Grzegorz MICHALSKI, Uniwersytet Łódzki

Katarzyna OLBRYCHT, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Irena STONKUVIENĖ, Vilnius University

Alicja SZERLĄG,Uniwersytet Wrocławski

Maciej SZOSTAK, Uniwersytet Wrocławski

 Władysława SZULAKIEWICZ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bogusław ŚLIWERSKI, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Adnan TUFEKČIĆ, University of Tuzla