Z uwagi na trudności, związane z funkcjonowaniem w trakcie pandemii
COVID-19, wciąż mamy możliwość opublikowania tekstów naukowych wchodzących do
ewaluacji w okresie parametryzacyjnym 2017-2021.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki publikacja artykułu w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” ma 40 punktów.
Autorów chcących skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt redakcją czasopisma:
wwr@uwr.edu.pl lub telefonicznie: +48 500 858 921.

Szukaj artykułu